NieuwsTrefwoord:Kamerbrief positie bedrijfsarts

19-04-18

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet zich in een aantal situaties laten ondersteunen door een arbodienst of een bedrijfsarts, b…Lees meer


Aansprakelijkheid werkgever

19-04-18

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de schade die hun werknemers daardoor oplopen, tenzij de werknemer schade lijdt als gevolg van …Lees meer


Wetsvoorstel omzetting toonderaandelen

18-04-18

Naamloze vennootschappen kunnen twee vormen van aandelen hebben: aandelen op naam en aandelen aan toonder. Het recht van een aandeel aan toonder blijkt uit een toonderpapier. Levering daarvan vindt…Lees meer


Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

12-04-18

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat de volgende m…Lees meer


Aanzegverplichting

12-04-18

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of niet. Doet de we…Lees meer


Sectorindeling

11-04-18

De Wet financiering sociale verzekeringen bepaalt bij welke sector een werkgever van rechtswege is aangesloten. Dat is de sector waaronder de werkzaamheden vallen die de werkgever laat verrichten d…Lees meer


Ontslag op staande voet nietig

11-04-18

Een ontslag op staande voet is door de kantonrechter nietig verklaard omdat het besluit is genomen door een persoon die daartoe niet bevoegd was. De werkgever was een stichting. De statuten van de …Lees meer


Beantwoording vragen gevolgen brexit

11-04-18

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over de gevolgen van de brexit beantwoord. Het ministe…Lees meer


Algemene Verordening Gegevensbescherming

06-04-18

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is van toepassing op iedereen die met pers…Lees meer


Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

05-04-18

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk ge├»nformeerd over de stand van zaken van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Pensioen is in de eerste plaats ee…Lees meer