NieuwsSectorindeling


De Wet financiering sociale verzekeringen bepaalt bij welke sector een werkgever van rechtswege is aangesloten. Dat is de sector waaronder de werkzaamheden vallen die de werkgever laat verrichten door zijn werknemers.

Wanneer een werkgever werkzaamheden laat uitvoeren die behoren tot verschillende sectoren, is hij van rechtswege aangesloten bij de sector waarvoor hij als werkgever in de regel zelf het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt. In een dergelijk geval wordt aansluiting gezocht bij de loonsom, zonder rekening te houden met loon dat niet door de werkgever zelf wordt voldaan of waarvoor hij niet premieplichtig is.


Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR2018512, nr. 17/02618 | 11-04-2018


Terug