NIEUWSBRIEF

 

31 augustus 2011

Jaargang 2011, NUMMER 8

In deze editie:

·         Arbeidsinspectie gaat strenger optreden

·         Bedrijven laten geld liggen door gebrekkig verzuimmanagement

·         Juridische conflicten door Het Nieuwe Werken

·         Wijziging vakantiewet per 1 januari 2012

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Bel ons !

 

U kunt ons nog gewoon bellenc

 

Arbeidsinspectie gaat strenger optreden

 

De Arbeidsinspectie gaat werkgevers en werknemers in bepaalde sectoren dichter op de huid zitten voor betere arbeidsomstandigheden.

 

De inspectiedienst waarschuwt dat hij harder gaat optreden bij overtreding van regels voor veilig werken, zoals door asbest verwijderaars die werken zonder de juiste papieren en hun personeel in gevaar brengen om maar goedkoper te kunnen werken.

 

Plaatsvervangend directeur arbeidsomstandigheden van de dienst, Dick Wallenburg, schetst de contouren van het strengere beleid van minister Henk Kamp (Sociale Zaken), waarbij hogere boetes kunnen worden opgelegd en bedrijven sneller kunnen worden stilgelegd. ''We zullen zeker harder optreden als het normbesef te ver is weggezakt'', aldus de directeur.

 

Boetes

 

Werkgevers die na een waarschuwing de regels nog steeds overtreden, kunnen vanaf juli volgend jaar boetes van duizenden euro's verwachten. Ze worden twee keer zo hoog als nu. Bij bazen die voor de tweede keer in de fout gaan, wordt de boete verdubbeld.

 

De derde keer kunnen werkzaamheden worden stilgelegd. De Arbeidsinspectie kan dat nu alleen bij een direct gevaar voor de gezondheid, maar straks ook in situaties die op langere termijn schadelijk zijn.

 

Waarschuwing

 

Wallenburg benadrukt dat bedrijven eerst worden gewaarschuwd en ook de tijd krijgen om alles in orde te maken. Een stillegging kan immers de ondergang van een onderneming zijn. De inspectiedienst gaat ook medewerkers meer op hun verantwoordelijkheden wijzen.

 

Kijk voor meer informatie op onze website!

 

Bedrijven laten geld liggen door gebrekkig verzuimmanagement

 

Veel ondernemingen laten geld liggen door gebrek aan goede gegevens over verzuim. Nederlandse werknemers verzuimen gemiddeld zeven dagen per jaar. Maar bedrijven hebben vaak geen idee wat de oorzaken zijn van het verzuim.

 

Door een gebrek aan goede gegevens is een groot aantal bedrijven niet in staat de verzuimcijfers effectief te beheren. Dat stelt adviesbureau Mercer na een onderzoek onder 556 werkgevers in 14 landen over 2010, waaronder Nederland. De meerderheid van de werkgevers heeft wel toegang tot eenvoudige gegevens zoals het aantal verzuimdagen van individuele werknemers. Twee derde van de werkgevers kan de oorzaak van het verzuim niet achterhalen. Bijna driekwart van de bedrijven heeft geen gegevens over de directe kosten van het verzuim.

 

 gDoordat veel ondernemingen geen inzicht hebben in de omvang en samenhang van alle geldstromen met betrekking tot sociale zekerheid kunnen zij het verzuim en arbeidsongeschiktheid niet goed managenh, zegt consultant Lex Moerings van Mercer Nederland.

 

Lees meer ¨

 

 

Kijk op onze website voor handige Tips & Tools!

Beschrijving: Beschrijving: Download centreVoorbeeld contracten etc. in ons Download Centre

 

 

DOWNLOAD

CENTRE

 

 

Eenvoudig uw netto salaris berekenen!

 

 

 

Bruto-Netto berekenaar

Juridische conflicten door Het Nieuwe Werken

 

Maken u en uw medewerkers gebruik van Het Nieuwe Werken? Let dan goed op, want door het ontbreken van passende jurisprudentie vormt het een bron voor arbeidsconflicten.

 

Steeds meer werkgevers bieden werknemers de mogelijkheid af en toe thuis te werken, maar door het maken van onduidelijke afspraken gaat het soms mis.

 

Begin dit jaar speelde voor de rechtbank in Haarlem een zaak die betrekking had op Het Nieuwe Werken. In de zaak stelde een rechter een werknemer in het gelijk die een deel van zijn tijd niet werkte. De werkgever was van mening dat de werknemer daardoor geen aanspraak op loon kon maken, maar de rechter dacht hier anders over. Volgens de rechter lag de reden voor de niet declarabele uren meer in de risicosfeer van de werkgever. Ook waren er geen duidelijke afspraken gemaakt over het thuiswerken.

 

Hieruit blijkt dat werkgever een vergaande verantwoordelijkheid heeft, niet alles kan op het bordje van werknemer geschoven worden. Ook al zijn er specifieke afspraken worden gemaakt over zelfstandig werken, er wordt van de werkgever verwacht dat hij informeert of er nog voldoende werk voorhanden is. In dit geval was het volgens de rechter niet de taak van de werknemer om er voor te zorgen dat er voldoende werk voorhanden was.

 

Lees meer ¨

 

 

Wijziging vakantiewet per 1 januari 2012

 

Met ingang van het nieuwe jaar (2012) geldt in Nederland een nieuwe vakantiewet. De situatie wordt anders bij de opbouw en het opnemen van vakantie bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en ook de vervaltermijn van vakantiedagen verandert.

 

Lees meer ¨

 

 

Beterlonen.nl

Kanaalstraat 217

7547 AS Enschede

 

afmelden